Kontakt

Odbornú konzultáciu Vám poskytne a detailnú ponuku vyhotoví ktorýkoľvek z našich autorizovaných predajcov Fiat.

Fleet & Business Sales Key Account Manager:

Michal Múčka
Telefón: +421 903 481 024
e-mail: michal.mucka@fcagroup.com