Kontakty

Auto Becchi, s.r.o.

Predaj vozidiel
Saleziánska 10, 010 01 Žilina

Servis a predaj náhradných dielov
Košická 1601, 010 01 Žilina

IČO: 44 624 948
IČ DPH: SK2022757682
DIČ: 2022757682
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s.
cislo uctu: 0583828001/5600

 

Prehliadka interiéru: 

 

Tel.: 041/511 61 00
e-mail: info@autobecchi.sk

PREDAJ:

Zvětšit mapu

SERVIS:

Zvětšit mapu

 

Ing. Branislav Jakubov
riaditeľ
jakubov@autobecchi.sk
tel.: 041/511 61 00
mobil: 0903 602 106

                                                         

                                                                                                                             

Ing. Mikuláš Matúška
predaj vozidiel
matuska@autobecchi.sk 
tel.: 041/511 61 05
mobil: 0903 825 116

 

Katarína Lopušanová
marketing a predaj vozidiel
lopusanova@autobecchi.sk
tel.: 041/511 61 06
mobil: 0911 704 890

 

Ing. Marek Machata
vedúci servisu
machata@autobecchi.sk
tel.: 041/511 61 07
mobil: 0903 349 006

 

 Ing. Mária Líšková
servis – prijímací technik
liskova@autobecchi.sk
tel.: 041/511 61 11
mobil: 0903 538 761
Ondrej Kvašňovský
sklad 
kvasnovsky@autobecchi.sk
tel.: 041/511 61 09

Peter Ostrochovský
servis - prijímací technik
ostrochovsky@autobecchi.sk
tel.: 041/511 61 10
mobil: 0903 451 091

 

Dušan Babinský
predaj náhradných dielov
babinsky@autobecchi.sk
tel.: 041/511 61 08
mobil: 0903 704 893

 Ing. Helena Kremlová
pokladňa a účtovníctvo
kremlova@autobecchi.sk
tel.: 041/511 61 13

Martin Novosád
mechanik

Stanislav Kšenzulák
mechanik

Marek Pekár
mechanik

Filip Kašuba
mechanik

Jozef Madeja
mechanik
Patrik Michalčák
autoumyváreň

pobočka PRIEVIDZA:

Nadjazdová 16, 971 01 Prievidza

Janka Juríková
predaj vozidiel
jurikova@fiatprievidza.sk
tel.: 046/542 12 46
mobil: 0911 297 472