S LPG šetríte životné prostredie

Obsah škodlivých látok vo výfukových plynoch LPG je výrazne nižší ako pri benzínovej alebo naftovej prevádzke.

Pri porovnaní emisií vozidiel poháňaných benzínom, naftou a LPG, zistíme, že výsledkom sú  vysoké prednosti motorov práve pre LPG. Neprodukujú totiž na rozdiel od benzínových a dieslových motorov tuhé emisie (sadze, dym, prach a oxidy síry) ani olovnaté zlúčeniny. Obsahujú menej oxidu uhoľnatého CO, menej karcinogénnych a jedovatých aromatických uhlovodíkov, napr. benzénu, benzpyrénu a pod., pochádzajúcich z oblasti spaľovacej komory, kam sa iba ťažko dostáva plameň a zostávajú tak nespálené časti paliva; alebo ktoré prípadne vznikajú pri nedokonalom spaľovaní a tepelnom rozklade benzínov. Na nižšej úrovni sú tiež emisie oxidov dusíka NO.

Oproti benzínovému pohonu ušetrí prevádzku s LPG na každom kilometri 29g CO2. Kým priemerná hodnota CO2 v ojazdenom vozidle (cca 5 rokov) s benzínovým pohonom je 250g CO2 / km, v prestavenom (cca 5ročnom) vozidle s LPG klesá táto hodnota na 221g CO2 / km.

Ročná úspora CO2 prevádzkou LPG vozidiel bola 77 140 ton! 240 miliónov predaných litrov LPG s priemernou spotrebou 9 l / 100 km = 2,66 miliardy km za rok. Úspora CO2 pri prevádzke na LPG tj. 29g x 2,66 miliardy km na LPG = 77 140 ton úspory CO2 za rok.

Bolo preukázané, že zvýšenie podielu LPG na 10 % trhu motorových palív by znamenalo úsporu o 350 miliónov ton CO2 ročne. Bola by to úspora 20 mld. euro na nákladoch, a ešte navyše by bolo dosiahnuté zvýšenie európskej nezávislosti na dodávkach energie.